วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Battery Desulphator

 ที่มา http://www.caraudio-club.com/forum/showthread.php/135-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84-%E2%96%93%E2%96%92%E2%96%93%E2%96%92%E2%96%93-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-SuperCapacitor-60F-120F-310F-350F-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-V-A-Meter-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/page37

อันนี้สร้างความถี่ที่ใช้งานได้จริงครับน้าแจ๊ว
ถ้าจับมารวมกับซุปเปอร์ไซย่า ผมว่าเจ๋งสุดใน3โลกเลยล่ะครับ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ชื่อ: Desulphator 8.jpg

ครั้ง: 89

ขนาด: 56.5 กิโลไบต์

ID: 122171
วงจรนี้จะส่งความถี่เข้าไปกระตุ้นเซลล์ในแบตเตอรี่ช่วยสลายการจับตัวของ โมเลกุลกรดกำมะถัน
ที่อยู่ในรูปของเกลือซัลเฟตในแผ่นธาตุให้สลายไป จึงช่วยทำให้แผ่นธาตุสะอาดเกิดการเก็บประจุกระแสไฟฟ้าทำได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กว่าเดิม ส่งผลช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิมออกไปอีก วงจรนี้ช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่ ให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม


วงจรนี้ ใช้เทคนิค ความถี่ เรโซแนนซ์กำเนิดความถี่สูง ซึ่งความถี่นั้นขึ้นอยู่กับ ลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างแบตเตอรรี่ พัลส์จะถูกส่งออกมาเป็นชุดที่ความถี่หนึ่งเพื่อสั่น ไอออน ของ ซัลเฟอร์


อัตราความถี่ของ พัลส์ถูก set โดย ic 555 switch MOSFET IRFZ44V มีอัตราเปิดปิดที่1Khz เมื่อ MOSFET อยู่ในสถานะ off กระแสจะไหลจาก battery ผ่าน L 1mH และ chargeให้กับ C 100uF อย่างช้าๆ เมื่อ MOSFET On เป็น เวลา50 ms กระแสที่เก็บไว้ใน C4 จะไหลไปผ่าน L 220 uH ทำให้เกิดพลังงานสะสมในรูปสนามแม่เหล็กที่พองตัวขึ้นรอบๆขดลวด


เมื่อ MOSFET off อีกครั้ง พลังงานสนามแม่เหล็กที่สะสมใน L 220 uH จะหดตัวตัดผ่าน ขดลวด(L) ทำให้เกิดกระแสไหลออกอีกด้าน และ พัลส์จะถูกส่งกลับไปสู่แบตเตอรี่ผ่าน Diodeพัลส์กระแสนี้จะมีค่าสูงสุด 6 amp โดยใช้ ตัวเหนี่ยวนำ จ่าย พัลส์เพื่อฟื้นฟูแบตเตอรี่ ที่โดนผลึกซัลเฟตเกาะทำให้เกิดความต้านทานภายในแบตเตอรี่สูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น